دکتر مجید سبزه پرور فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع با معدل 17/84 و نمره تز 19/21 در سال 1386 اطلاعات بیشتر

زمان بندی حضور من در دانشگاه

روز صبح محل حضور عصر محل حضور
شنبه از ساعت 8 تا 16 دانشگاه ازاد كرج - كنترل پروژه از ساعت 17:30 تا 20:30 موسسه بهار - كلاس دکترای DBA
یک شنبه از ساعت 8 تا 12 از ساعت 15 تا 19 مدیریت پروژه - شرکت المان دژ
دو شنبه از ساعت 8 تا 12 از ساعت 13 تا 17
سه شنبه از ساعت 8 تا 12 از ساعت 15 تا 19 مدیریت پروژه - شرکت المان دژ
چهار شنبه از ساعت 8 تا 12 دانشگاه ازاد كرج - كلاس ارشد از ساعت 13 تا 17 دانشگاه ازاد كرج - كلاس ارشد
پنج شنبه از ساعت 10 تا 13 موسسه بهار - كلاس دکترای DBA از ساعت 14 تا 17 موسسه بهار - كلاس دکترای DBA
جمعه از ساعت 8 تا 14 مترا - کلاس MSP از ساعت 14 تا 20 مترا - کلاس PMBOK

آخرین اخبار:

94/07/18; همکاری جدید دکتر سبزه پرور با شرکت مترا آکادمی; برگزاری دوره های متنوع متناسب با نیاز شما شرکت کننده محترم; مشاهده جزییات
93/07/15; اخبار استخدامی; استخدام رشته مهندسی صنایع و مدیریت پروژه; مشاهده جزییات
13/ 7/ 93; ویرایش یازدهم چاپ نوزدهم کتاب مدیریت و کنترل پروژه; این کتاب در روز 20 مهرماه روانه بازار خواهد شد; مشاهده جزییات
اخبار بیشتر